Robert Kocián
STROJÍRENSKÁ KONSTRUKCE
BLOG
AUTOR

YOUTUBE
FACEBOOK

Pacovní a osobní stránky konstruktéra na volné noze. Pokud mì chcete volat ohlednì super investièního byznysu za miliony, tak jste tady ¹patnì. Pokud potøebujete nìco nakreslit nebo poradit a» pracovnì nebo osobnì, pi¹te, volejte.